Schaaklessen

Schaakacademie Limburg VZW

Als basis voor de lessen  gebruikt de SLim de Stappenmethode.

De Stappenmethode

De leerlingen krijgen hiervoor werkboekjes met schaakpuzzels en de schaakleraar heeft per stap een handleiding.  De Stappenmethode werd ontwikkeld door pedagoog Rob Brunia en schaaktrainer IM Cor Van Wijgerden.

Stap 1: Beginners

Initiatie en aanleren van de schaakregels

Stap 2 t/m 3: Gevorderden

Stap 2: combinatie- en aanvalsmotieven met eenvoudige en directe technieken om verschillen te maken

Stap 3: strategische en positionele technieken, eerste eindspeltechnieken, leren vooruitdenken in (pionnen)structuren en met kleine plannen werken om de positie te verbeteren

Stap 4 t/m 6: Vervolmaking

In de hogere stappen wordt het schaakspel op een constructieve diepgaande manier opgebouwd.

De positie in zijn totaliteit en het structureel denken nemen een belangrijke plaats in.

We gaan kennismaken met elementaire strategie noodzakelijk voor de vervolmaking van de schaker.

Er zijn ook tussenstappen mogelijk waar er wordt gewerkt met ‘extra’, ‘plus’ of ‘mix’ werkboekjes.

Schaken is meer dan een spel

Het kan enkele jaren duren alvorens kinderen de finesses van het schaken onder de knie krijgen.

De ambitie moet niet resultaatgericht zijn. Bij schaken draait het ook om houding en controle. Dat vraagt structureel denken, vertrouwen, durf, plannen en dit plan op het juiste moment uitvoeren. Als kinderen kunnen vallen en opstaan door bijvoorbeeld met verlies om te gaan, de motivatie vinden om telkens te verbeteren, dan zijn belangrijke doelstellingen bereikt. Het mentale aspect, de werking van de hersenen of de cognitieve ontwikkeling is een langdurig proces en kan andere hobby’s en studies inspireren en stimuleren.

Het schaken is niet voor niets een onmetelijk universum. Elk kind kan zijn ei kwijt in het schaken: hoog -of meer begaafde kinderen die het niet altijd makkelijk hebben, kinderen die in hun eigen wereldje leven maar door hun creativiteit kunnen ontwikkelen en zichzelf zien groeien.

Schaken is dus een tool bij uitstek voor de mentale ontwikkeling van je kind!

Cognitief schaaklessen

Cognitief

Het leren observeren, combineren, analyseren en rekenen zijn allemaal items die mee worden opgenomen in de cognitieve doelstellingen.

Motorisch schaaklessen

Motorisch

Het motorische richt zich hoofdzakelijk tot het zorgvuldig en proper werken in het oefenboek, het noteren van de schaakpartij op het notatieformulier, het correct hanteren van de schaakstukken en de bediening van de schaakklok.

Attitude schaaklessen

Attitude

De schaakspeler is de manager van zijn schaakstukken en neemt de verantwoordelijkheid over al zijn beslissingen en processen op het schaakbord. Uw kind leert dus niet alleen schaken, maar leert ook aan zijn houding en attitude werken.

Doorheen de schaaklessen zal het kind leren zich beter te concentreren op één onderwerp.

Sociaal schaaklessen

Sociaal

Tijdens de partij hebben de kinderen respect voor hun tegenstander (door een hand te geven bij het begin en einde van de partij, fair play). De gemeenschappelijke interesse in het schaken doet vaak vriendschappen ontstaan naast het bord.