Schaaklessen voor iedereen

De belangrijkste activiteit van de SLim zijn natuurlijk de schaaklessen. De schaaklessen zijn evenwichtig opgebouwd: een stukje theorie, oefeningen om deze theorie toe te passen en spel wisselen elkaar regelmatig af. Op die manier ontwikkelen kennis en vaardigheden zich hand in hand. Bovendien wordt ook de nodige aandacht besteed aan fair-play en attitudevorming.

De SLim geeft vooral schaaklessen in groep, maar ook individueel. Dat kan klassikaal maar ook online met een aangepast lessenpakket voor elk niveau.

In groep

Bij voorkeur delen wij de leerlingen in per stap/spelniveau. Zo krijgen homogene groepen klassikaal les. Voor kinderen die sneller evolueren hebben wij een gedifferentieerd aanbod.

Om leerlingen van de hogere stappen beter te begeleiden, voorzien we online lessen. Eens per maand brengen we deze kinderen ook fysiek samen, om de onderlinge band te versterken.

Schoolschaak

De Schaakacademie Limburg biedt haar diensten aan de Limburgse scholen aan om mee te werken aan schoolfeesten of specifieke organisaties rond het schaken. Ook voorziet de SLim initiatielessen.

Individueel

Om leerlingen van de hogere stappen beter te begeleiden, voorzien we online lessen.

Eens per maand brengen we deze kinderen ook fysiek samen, om de onderlinge band te versterken.

Online

De SLim stelt ook een aangepast individueel lespakket samen voor gevorderde leerlingen die zich verder willen ontwikkelen en deelnemen aan schaaktoernooien.

Topsportbegeleiding

De SLim kan een aangepast individueel lespakket samenstellen voor gevorderde leerlingen die zich verder willen ontwikkelen en deelnemen aan internationale schaaktoernooien.

De SLim kan ook individuele coaching en/of begeleiding voorzien op (jeugd)kampioenschappen en internationale uitzendingen. De leerling kan eventueel ook een topsportstatuut aanvragen via de school.

Schaken en pedagogie

Beter leren,
rekenen en lezen.

Kiezen, plannen, beslissen
en verantwoordelijkheid nemen.

Beter concentreren
en rustiger worden.

Leren omgaan met verlies en eigen fouten inzien.

Elkaar beter leren kennen waardoor minder pestgedrag.

Schaken focust de aandacht en maakt je stressbestendiger.

De schaakontwikkeling van een kind

Leermethodes

De Stappenmethode

Als basis voor de lessen gebruikt de SLim de Stappenmethode, ontwikkeld door pedagoog Rob Brunia en schaaktrainer IM Cor Van Wijgerden.

De leerlingen krijgen hiervoor werkboekjes met schaakpuzzels en de schaakleraar heeft per stap een handleiding.

Chessmagnetschool

De Chessmagnetschool, afgekort CMS is een website ontwikkeld door enkele Amerikaanse topschakers. De SLim koos deze site omdat hij de mogelijkheid biedt aan de SLim-coaches om de inspanningen, vooruitgang en blinde vlekken bij de leerlingen op te volgen via een apart coachingsprogramma.

ChessKid en Schaakmattie

ChessKid.com is een vriendelijk online schaakplatform voor kinderen van 5 tot 12 jaar (basisschoolleeftijd).

In samenwerking met Schaakmattie, de grootste online jeugdschaakclub van Nederland, heeft je kind oneindig schaakplezier.

Andere activiteiten

Het Schaakweekend

Al van bij de oprichting van de SLim maakt schaak minnend Limburg kennis met het schaakweekend.

De SLimdag

De SLimdag is een jaarlijks evenement met als vaste ingrediënten een educatief spel waarbij schaken op een speelse manier gelinkt wordt aan een cultureel, historisch of aardrijkskundig onderwerp.

De SLimdag is een jaarlijks evenement met als vaste ingrediënten een educatief spel waarbij schaken op een speelse manier gelinkt wordt aan een cultureel, historisch of aardrijkskundig onderwerp.

De SLimdag

Schaakstages

Naast de gewone schaaklessen kan de SLim extra schaaklessen organiseren in de vorm van een schaakstage.

Uitzendingen

Deelname aan meerdaagse schaaktoernooien in binnen –en/of buitenland, die jaarlijks geselecteerd worden door de SLim.

Deelname aan meerdaagse schaaktoernooien in binnen –en/of buitenland, die jaarlijks geselecteerd worden door de SLim.

Uitzendingen