Werkwijze

Van beginner tot topschaker

Om van beginner tot een topschaker te evalueren moet je verschillende stappen doorlopen. Voor elke stap en in functie van de leeftijd van de kinderen en jeugd beschikt de Schaakacademie over specifiek lesmateriaal. Het gebruik van de optimale leermiddelen vormt samen met de persoonlijke opvolging en begeleiding de basis voor de gestructureerde opleiding. Ook biedt de SLim aangepaste schaakprogramma’s aan.

GM Carlsen Magnus

Interne kwaliteitscontrole

Wij streven naar kwaliteit en willen het steeds beter doen. Daarom organiseren wij voor de schaakleerkrachten regelmatig intervisies om de aanpak van de lessen te verbeteren.

Voor de basisopleiding die we op scholen geven, is de bijkomende doestelling om die optimaal te integreren in het betreffende leerplan voor het behalen van de eindtermen (wiskunde, geschiedenis, cultuur, attitudevorming).

Gelijke kansen

De Schaakacademie wil alle kinderen de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan een schaakopleiding. Uitgangspunt is dat elk kind de kans moet krijgen (het recht heeft) om zich optimaal te ontwikkelen. De extra tijd en energie die een kwetsbare groep nodig heeft, is geen excuus om ze te weren, maar zien we als een bijzondere uitdaging.

GM Tanitoluwa Adewumi
GM Olga Girya

Onafhankelijke vereniging

De SLim is volledig onafhankelijk van schaakclubs opgericht. De SLim focust zich vooral op de organisatie van schaaklessen, terwijl de klemtoon bij de meeste clubs voornamelijk ligt op het spelen van wedstrijden.

De SLim zal kinderen die willen doorstromen naar een schaakclub daarin begeleiden.

Regio Limburg

Om daadwerkelijk in alle regio’s van Limburg een volwaardige schaakopleiding mogelijk te maken, is een gezamenlijke en gecoördineerde aanpak onontbeerlijk. Enkel door het bundelen van de krachten en het optimaliseren van de beschikbare middelen, kan binnen Limburg een continue en gestructureerde jeugdopleiding georganiseerd worden.

Uit deze overtuiging en benadering, is de visie van de Schaakacademie Limburg gegroeid.

GM Hikaru Nakamura

Mooie resultaten

De resultaten van dit beleid zijn overduidelijk: een stijging van het aantal jeugdschakers, de gevoelige stijging van het gemiddeld niveau (dat wordt berekend op basis van een ELO-puntensysteem) en het al maar groeiende succes van de jeugdtoernooien spreken voor zich.

Schaken is populair

The Queen’s Gambit”, de Netflix-reeks over het schaakwonder Beth Harmon, is de best bekeken serie ooit en dat laat zich voelen tot bij ons: schaken was nooit zo populair!

Schaken wint aan populariteit