Schaaklessen hoofding

Schaaklessen

De belangrijkste activiteit van de SLim zijn uiteraard de schaaklessen. De schaaklessen zijn evenwichtig opgebouwd: een stukje theorie, puzzels om de theorie toe te passen en spel wisselen elkaar regelmatig af. Op die manier ontwikkelen kennis en vaardigheden zich hand in hand. Bovendien besteden we zo ook de nodige aandacht aan fair play en attitudevorming.

De SLim geeft vooral schaaklessen in groep, maar ook individueel. Dat kan klassikaal maar ook online met een aangepast lessenpakket voor elk niveau.

Ons aanbod

Leerlingen dienen zich jaarlijks in te schrijven voor schaaklessen georganiseerd door de SLim, door betaling van 80 euro lesgeld.

Leerlingen kunnen kennismaken met het schaken gedurende maximum 3 gratis proeflessen.
Een volledig schooljaar dekt minstens twintig schaaklessen, zowel op de leslocatie of online, in groep of individueel.

Leerlingen kunnen ook op een later tijdstip van het schooljaar instappen. Bij instap na januari wordt een halfjaarlijks lesgeld van 40 euro aangerekend.

Het lesgeld omvat:

 • Schaaklessen in groep (minstens 20 schaaklessen) met bijhorend lesmateriaal tussen september en juni op verschillende leslocaties of online;
 • Een oefenboekje;
 • Een aansluiting bij ChessKid.com voor leerlingen van stap 1. Wie 1800 punten (sterren) verdient bij puzzels ChessKid, krijgt een proefabonnement voor CMS;
 • Chess Magnet School (CMS)
  • Kinderen die het proefabonnement CMS verdiend hebben via ChessKid en na afloop van het proefabonnement CMS bewezen hebben zeer regelmatig met het programma te werken en minstens 1000 CMS-elopunten hebben behaald, krijgen een jaarabonnement ter waarde van 25 euro;
  • Kinderen die stap 5 behaald hebben, krijgen een jaarabonnement ter waarde van 25 euro;
 • Gratis deelname aan het wekelijks online toernooi;
 • Gratis deelname aan interne toernooien, georganiseerd door de SLim (de SLimSpelen);
 • Toernooibegeleiding;
 • Het inschrijvingsgeld voor deelname aan jeugdschaaktoernooien in Belgisch of Nederlands Limburg (Het betreft het bedrag van voorinschrijving);
 • Gratis deelname aan schaakstages door de SLim georganiseerd;
 • Uitnodiging voor deelname aan SLim-evenementen of -activiteiten zoals SLimdag en schaakweekend;
 • De mogelijkheid tot aankopen van degelijk schaakmateriaal aan gunstige prijzen;
 • Korting van 10% bij al je aankopen bij Chess Consult;
 • Verzekering tijdens de schaaklessen.

Schaaklessen in groep

Bij voorkeur delen wij de leerlingen in per stap/spelniveau. Zo krijgen homogene groepen klassikaal les. Voor kinderen die sneller evolueren hebben wij een gedifferentieerd aanbod.

Schaaklessen in Group
Online Schaaklessen

Online schaaklessen

Om leerlingen van de hogere stappen beter te begeleiden, voorzien we online lessen.

Eens per maand brengen we deze kinderen ook fysiek samen, om de onderlinge band te versterken.

Schaaklessen op school

De Schaakacademie Limburg biedt haar diensten aan de Limburgse scholen aan om mee te werken aan schoolfeesten of specifieke organisaties rond het schaken. Ook kan de SLim initiatielessen voorzien.

Je wil beginnen met schaken op school…

Schoolschaak

…maar hoe doe je dat? Waar kan je het nodige materiaal bekomen? Geeft de SLim ook schaaklessen op school?

In onze modelovereenkomst bieden wij verschillende formules aan.

Schaken op een schoolfeest of tijdens de middagpauze …

Wij bieden gratis een schaaksessie aan voor geïnteresseerden, een schaaksimultaan waarbij een lesgever het gelijktijdig opneemt tegen meerdere leerlingen, een schaakdemonstratie op een groot schaakbord …

Het spreekt voor zich dat dergelijke activiteiten niet alleen tijdens een schoolfeest, maar ook tijdens een sportdag of tijdens een middagpauze kunnen plaatsvinden.

Schaaklessen 02

Er wordt op onze school reeds geschaakt!

Ook in dat geval kan de SLim voor u een meerwaarde betekenen. Onze ervaren schaakinstructeurs zijn steeds bereid u te helpen bij de praktische organisatie van het schaken in schoolverband. Buiten de logistieke steun bieden wij eveneens hulp in verband met het opstellen van een aangepast lesprogramma op basis van de beschikbare tijd en leeftijd van de kinderen. Wij bieden eveneens logistieke steun bij het organiseren van interne schoolschaakkampioenschappen. Dit kan in de vorm van schaakmateriaal, toernooireglementen of wedstrijdschema’s…

Schaaklessen 01

Een uitdaging om tegen andere scholen te schaken

Kinderen schaken graag tegen elkaar, maar als ze zich ook eens kunnen meten met hun leeftijdsgenoten uit andere scholen krijgt het schaken weer een dimensie erbij. Indien er interesse is om een tweekamp te organiseren met een andere school of om deel te nemen aan het jaarlijks schoolschaakkampioenschap van de Schaakliga Limburg vzw, dan kan je met al je praktische vragen terecht bij de SLim. Bovendien kan je uitgenodigd worden om deel te nemen aan het Vlaams en/of nationaal schoolschaakkampioenschap! Wij willen jullie graag wegwijs maken in de schaakwereld.

Meer info

Met ons enthousiasme en de ervaring van onze gediplomeerde schaaktrainers staan wij u graag met woord en daad ter zijde om samen de juiste formule op te stellen voor uw school. Wenst u meer info? Neem gerust contact met ons op! Schaken is onze passie en wij helpen u graag.

Topsportbegeleiding

De SLim kan een aangepast individueel lespakket samenstellen voor gevorderde leerlingen die zich verder willen ontwikkelen en deelnemen aan internationale schaaktoernooien.

De SLim kan ook individuele coaching en/of begeleiding voorzien op (jeugd)kampioenschappen en internationale uitzendingen. De leerling kan eventueel ook een topsportstatuut aanvragen via de school.

Goede afspraken maken goede schaakvrienden

Om de schaaklessen vlot te laten verlopen, om het storen bij aanvang van de schaaklessen te vermijden en om de schaaklessen optimaal te laten renderen, maken bij graag volgende afspraken:

 • Zorg dat je regelmatig aanwezig bent in de les;
 • Breng je kind op tijd of sluit tijdig online aan;
 • Als je niet kan komen, laat dat dan even weten aan je schaaktrainer;
 • Voor de veiligheid van je kind, zet je kind af en haal je kind op aan het klaslokaal;
 • Voer je opdrachten in de werkboekjes steeds uit en vergeet je werkboekje niet mee te nemen naar te schaakles

Our offer

Pupils must register annually for chess lessons organized by the SLim, by paying 80 euros tuition.
Students can get acquainted with chess during a maximum of 3 free trial lessons.

A full school year covers at least twenty chess lessons, either at the class location or online, in groups or individually.
Students can also join at a later time of the school year. If you start after January, a six-monthly tuition fee of 40 euros will be charged.

 • Free participation in internal tournaments, organized by the SLim (the SLimGames);
 • Tournament Guidance;
 • The registration fee for participation in youth chess tournaments in Belgian or Dutch Limburg
 • Free participation in chess training courses organized by the SLim

The tuition includes :

 • Group chess lessons (minimum 20 chess lessons) with accompanying teaching material between September and June at various lesson locations or online;
 • An exercise booklet;
 • An affiliation with ChessKid.com for students of step 1. Whoever earns 1800 points (stars) with puzzles ChessKid, gets a trial subscription for CMS;
 • Chess Magnet School (CMS)
 • Children who have earned the CMS trial subscription via ChessKid and who have proven that they work very regularly with the program after the CMS trial has ended and who have obtained at least 1000 CMS elo points, will
  receive an annual subscription worth 25 euros;
 • Children who have passed step 5 receive an annual subscription worth 25 euros
 • Free entry to the weekly online tournament
 • Invitation to participate in SLim events or activities such as SLim day and chess weekend;
 • The possibility to purchase decent chess equipment at favorable prices;
 • Discount of 10% on all your purchases at Chess Consult;
 • Insurance during chess lessons

In Group

The SLim mainly gives chess lessons in groups, but also individually. This can be done in class but also online with an adapted lesson package for every level.

school chess

The Limburg chess academy offers its services to the Limburg schools to participate in school parties or specific organizations related to chess.

individual

The SLim also puts together a customized individual lesson package for advanced students who want to develop further and participate in chess tournaments.

Top sport

The SLim also provides individual coaching and/or guidance at (youth) championships and international broadcasts. The student can also apply for a top sport status. through the school.

Chess and pedagogy

Children learn to learn, count and read better. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam non libero nisi. Curabitur nec dapibus est. Morbi ornare vulputate urna, id malesuada velit congue ut. your course

Children learn to choose, plan, decide and take responsibility. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam non libero nisi. Curabitur nec dapibus est. Morbi ornare vulputate urna, id malesuada velit congue

Children concentrate better and become calmer. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam non libero nisi. Curabitur nec dapibus est. Morbi ornare vulputate urna, id malesuada velit congue ut.

Children learn to deal with their loss and recognize their own mistakes. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam non libero nisi. Curabitur nec dapibus est. Morbi ornare vulputate urna,

Children get to know each other better, they bully each other less. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam non libero nisi. Curabitur nec dapibus est. Morbi ornare vulputate urna, id malesuada velit congue ut.

Chess focuses attention and makes children more resistant to stress. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam non libero nisi. Curabitur nec dapibus est. Morbi ornare vulputate urna, id malesuada velit.

Learning methods

Step method

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus mollis lorem eget sem tincidunt commodo. Nullam vel risus a mauris imperdiet rutrum vitae eu risus.

Chess magnet school

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus mollis lorem eget sem tincidunt commodo. Nullam vel risus a mauris imperdiet rutrum vitae eu risus.

ChessKid

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus mollis lorem eget sem tincidunt commodo. Nullam vel risus a mauris imperdiet rutrum vitae eu risus.

Other activities

Weekend

Chess-loving Limburg has been able to get acquainted with the chess weekend since the SLim was founded.

The SLimdag is an annual event with as fixed ingredients an educational game in which chess is playfully linked to a cultural, historical or geographic subject.

slim day

miscellaneous

In addition to the regular chess lessons, the SLim can organize extra chess lessons in the form of a chess internship.

Participation in multi-day chess tournaments at home and/or abroad, which are selected annually by the SLim.

tournaments

Menu