Schaaklessen

Een strategisch en diepzinnig spel dat je van je 5de tot je 99ste kan spelen: dat is schaken!

Schaken is niet zomaar een spel: het is een mix van sport, wetenschap en cultuur, maar bovenal een plezante hobby!

Wie leert schaken, zal snel merken dat de regels van het schaakspel kinderspel zijn. Maar om het goed te spelen, is meestal wel wat uitleg nodig. Daarom voorziet de Schaakacademie Limburg, of kortweg de SLim:

  • lessen op jouw niveau;
  • puzzels om op te lossen;
  • partijtjes tegen andere leerlingen.

Enkel als je tegen je verlies kan, mag je je kind naar de SLim sturen. De kans dat jouw telg je binnenkort schaakmat zet, is immers bijzonder groot.

Welkom bij de Schaakacademie Limburg !

Schaaklessen voor iedereen

De belangrijkste activiteit van de SLim zijn natuurlijk de schaaklessen. De schaaklessen zijn evenwichtig opgebouwd: een stukje theorie, oefeningen om deze theorie toe te passen en spel wisselen elkaar regelmatig af. Op die manier ontwikkelen kennis en vaardigheden zich hand in hand. Bovendien wordt ook de nodige aandacht besteed aan fair-play en attitudevorming.

De SLim geeft vooral schaaklessen in groep, maar ook individueel. Dat kan klassikaal maar ook online met een aangepast lessenpakket voor elk niveau.

Schaaklessen in groep

Bij voorkeur delen wij de leerlingen in per stap/spelniveau. Zo krijgen homogene groepen klassikaal les. Voor kinderen die sneller evolueren hebben wij een gedifferentieerd aanbod.

Schaaklessen op school

De Schaakacademie Limburg biedt haar diensten aan de Limburgse scholen aan om mee te werken aan schoolfeesten of specifieke organisaties rond het schaken. Ook kan de SLim initiatielessen voorzien.

Online schaaklessen

Om leerlingen van de hogere stappen beter te begeleiden, voorzien we online lessen.

Eens per maand brengen we deze kinderen ook fysiek samen, om de onderlinge band te versterken.

Meer info…

Individueel

De SLim stelt ook een aangepast individueel lespakket samen voor gevorderde leerlingen die zich verder willen ontwikkelen en deelnemen aan schaaktoernooien.

Meer info…

Topsportbegeleiding

De SLim kan een aangepast individueel lespakket samenstellen voor gevorderde leerlingen die zich verder willen ontwikkelen en deelnemen aan internationale schaaktoernooien.

De SLim kan ook individuele coaching en/of begeleiding voorzien op (jeugd)kampioenschappen en internationale uitzendingen. De leerling kan eventueel ook een topsportstatuut aanvragen via de school.

Schaken en pedagogie

Zes redenen om te leren schaken

Beter leren, rekenen en lezen

Kiezen, plannen, beslissen en verantwoordelijkheid nemen

Beter concentreren en rustiger worden

Leren omgaan met verlies en eigen fouten inzien

Elkaar beter leren kennen waardoor minder pestgedrag

Schaken focust de aandacht en maakt je stressbestendiger

De schaakontwikkeling van een kind

Fascinatie

Sommige kinderen zijn meteen gefascineerd als ze een schaakbord zien staan, ook al weten ze nog niet wat het doel van het spel is of hoe de stukken bewegen. Nieuwsgierig als ze zijn, staren ze naar spelers die een partijtje spelen, en maar al te graag willen ze meer over het spelletje te weten komen. De interesse is gewekt, maar je kan het kind natuurlijk niet op zijn honger laten zitten.

Stap voor stap

Gelukkig leent het schaken zich ertoe om stap voor stap nieuwe elementen aan te bieden om de nieuwsgierigheid levendig te houden: de beweging van de stukken, een stuk slaan, schaak geven, schaakmat zetten, de rokade… Regelmatig iets nieuws leren is een belangrijke motivator voor het kind.

Kennis wordt kunde

Maar met de opgedane kennis moet natuurlijk iets gedaan worden. De kennis moet omgezet worden in kunde. De vaardigheid om zelf de stukken te verplaatsen op het bord kan ontwikkeld worden door kleine spelletjes (schattenjacht, autorace…) die het kind het nodige plezier verschaffen, ook al is het nog niet het ‘echte’ schaken.

Eerste schaakpartijen

Van zodra de voornaamste regels gekend zijn, kunnen er echte schaakpartijtjes gespeeld worden. Daar moet je in het begin nog niet te veel van verwachten. Ook hier doorloopt het kind immers verschillende fases. De fases zijn niet strikt afgebakend en kunnen elkaar overlappen.

Leermethodes

De Stappenmethode

Als basis voor de lessen gebruikt de SLim de Stappenmethode, ontwikkeld door pedagoog Rob Brunia en schaaktrainer IM Cor Van Wijgerden.

De leerlingen krijgen hiervoor werkboekjes met schaakpuzzels en de schaakleraar heeft per stap een handleiding.

Chessmagnetschool

De Chessmagnetschool, afgekort CMS is een website ontwikkeld door enkele Amerikaanse topschakers. De SLim koos deze site omdat hij de mogelijkheid biedt aan de SLim-coaches om de inspanningen, vooruitgang en blinde vlekken bij de leerlingen op te volgen via een apart coachingsprogramma.

ChessKid en Schaakmattie

ChessKid.com is een vriendelijk online schaakplatform voor kinderen van 5 tot 12 jaar (basisschoolleeftijd).

In samenwerking met Schaakmattie, de grootste online jeugdschaakclub van Nederland, heeft je kind oneindig schaakplezier.

Andere activiteiten

Het Schaakweekend

Al van bij de oprichting van de SLim maakt schaak minnend Limburg kennis met het schaakweekend.

De SLimdag

De SLimdag is een jaarlijks evenement met als vaste ingrediënten een educatief spel waarbij schaken op een speelse manier gelinkt wordt aan een cultureel, historisch of aardrijkskundig onderwerp.

Schaakstages

Naast de gewone schaaklessen kan de SLim extra schaaklessen organiseren in de vorm van een schaakstage.

Uitzendingen

Deelname aan meerdaagse schaaktoernooien in binnen –en/of buitenland, die jaarlijks geselecteerd worden door de SLim.

Menu